Công trình Tạc Tượng Phật

Điêu Khắc Ninh Long nhận thi công tượng phật cho các chùa, gia đình cá nhân